Pobyt detí vonku

 

Pobyt detí vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechávať pobyt vonku. Realizuje sa každý deň v dopoludňajších hodinách najmenej 2 hodiny. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať.

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ.

Učiteľka, ktorá príde na školský dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu školníčkou MŠ.

Počas vychádzky v obci vedú učiteľky deti k dodržiavaniu bezpečnosti pri prechádzaní cez cestu a pri chôdzi po chodníku, na každú vychádzku sú povinné vziať si terčík, 2 deti vpredu a 2 deti vzadu majú oblečené reflexné vesty. Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. 

Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou s použitím terčíka na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná,

Na vychádzke nemôže mať učiteľka viac ako 21 detí od štyroch do päť rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napr. sánkovanie, plávanie) sú prítomné dve učiteľky, alebo zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy - pani školníčku Janu Karabovú, ktorá pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. 

V čase neprítomnosti zástupkyne pre materskú školu, sa uskutočňuje /sa pričlení/ vychádzka spolu s ďaľšou triedou.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo vyhlášku č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, ktorá ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na čistenie a udržiavanie pieskoviska  a najvyššie množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí:

  • prevádzkovateľ ZŠ s MŠ Drahovce pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou najmenej raz za dva týždne počas sezóny (obdobie od 1. marca do 30. novembra); o čistení a udržiavaní vedie záznamy (záhradník, p. I. Horúcka)
  • výmenu piesku v pieskovisku za nový zabezpečuje na začiatku sezóny riaditeľka ZŠ s MŠ,  zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ v spolupráci so zákonnými zástupcami detí a zriaďovateľom

 

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk, šatka a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušne, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, v prípade potreby pomáhajú popoludní pri príprave tekutín aj prítomní rodičia (v čase, keď je učiteľka s deťmi vonku a tekutiny sa minú), prípadne si deti nosia z domu pitie v nerozbitnej fľaši s uzáverom.

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. obmedzuje na minimum.