Svet detí

Memorandum dieťaťa


  • Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo chcem. Iba vás skúšam.
  • Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že nie všetko sa dá dosiahnuť iba silou.
  • Neprotirečte si. To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.
  • Nedávajte sľuby, ak ich nedokážete dodržať. To by podkopávalo moju dôveru vo vás.
  • Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.
  • Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom to zneužijem a naďalej vás budem zapriahať do svojich služieb.

Dieťa

"Ak dieťa žije

...s kritikou, učí sa odsudzovať

...s posmechom, učí sa bojovať

...s chválou, učí sa oceniť

...s bezpečím,  učí sa mať dôveru

...s porozumením a priateľstvom, učí sa nachádzať na svete lásku."

                                                                                                                Dorothy Lam Nolte