Usporiadanie dňa v materskej škole

        Usporiadanie dňa v materskej škole
06.30-10.00         Hry a hrové činnosti
                             Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
                             Edukačná aktivita a pohybové cvičenia
08.15-08.40         Osobná hygiena, desiata 1.skupina- malé deti
     08.40-09.00                                                            2.skupina-  veľké deti
10.00-11.20         Pobyt vonku        
                           
11.20-11.50         Osobná hygiena, obed 1.skupina- malé deti
     11.50-12.15                                                      2.skupina- veľké deti
                              Hygiena a stomatohygiena,                          
12.30-14.30         Odpočinok        
14.30-14.45         Osobná hygiena, olovrant 1.skupina- veľké deti 
     14.45-15.00                                                             2. skupina- malé deti 
                                                                                 a deti, ktoré majú krúžkovú činnosť
    15.00-16.00          Hry a hrové činnosti 
                              Edukačné aktivity v skupinách 
                                     Ukončenie