poplatky v materskej škole

Dieťa, ktoré dochádza do materskej školy uhrádza:

  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

  • príspevok na stravovanie

 

Podrobnosti o platbách nájdete na podstránkach:

  • výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  • výška príspevku na stravovanie