Výstava ovocia v CVČ

Šarkaniáda

Výstavba nového pieskoviska s hrovou plochou -p.Čejtej,p.Benko,p.Komadel

Inštalácia hrových prvkov - firma BPP s.r.o. Banská Bystrica

Kladenie makových kvetov

Talentino a zázračné hudobné nástroje

Mikuláš v MŠ

Karneval

Divadielko: Janko Polienko

Rekonštrukcia MŠ