OZNAMY

 

Rekonštrucia MŠ a pokyny

 
- posledný deň prevádzky MŠ 13.2.2020
-13.2.2020 od 16:00-20:00 hod brigáda: sťahovanie nábytku, prispôsobovanie priestorov pre deti v novej budove
- 14.2.2020 začiatok rekonštrukčných prác
- od 17.2.2020-21.2.2020 -jarné prázdniny
-24.2.2020 nástup do MŠ po prázdninách už iba do novej budovy-vchod cez požiarne schodisko(zredukovaný počet detí na 3 triedy)
- 3.3.2020 riaditeľské voľno-odstávka elektrickej energie
-predpokladaný termín ukončenia prác v interiéri MŠ 4.3.2020
 
Organizácia MŠ a tried v čase rekonštrukcie od pondelka 9.3.2020
-maličké deti z prvej triedy budú spojené v 4.triede s predškolákmi
- zberná trieda bude v 4.triede na prvom poschodí 
:ráno od 6:30 do 7:00 hod zákonný zástupcovia odovzdajú deti z 1.2.a3.triedy
-popoludní od 15:30 do 16:00 hod si zákonný zástupcovia preberú deti z 1.2.3.triedy
-ostatné deti budú riadne vo svojich triedach, ako sú rozdelené
Zmena sa týka iba najmešej skupiny
 

Riaditeľské voľno z dôvodu COVID-19

 
Na základe  zasadnutia starostov miest a obcí, ako aj celoplošného zatvárania škôl trnavského samosprávneho kraja,sme pristúpili aj my k prerušeniu prevádzky v MŠ Drahovce, od 11.3.- 13.3.2020, s tým, že si dupratujeme triedy a priestory Mš, z dôvodu rekonštrukcie, ktorá sa až od tejto stredy presúva  na exteriér budovy.
 

Mimoriadné celoplošné prerušenie vyučovania  z dôvodu COVID-19

 
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
 

Pokyny ministerstva školstva

 
Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
     „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.
     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.
 

Podľa pokynov p.riaditeľky sa zápis detí do 1.ročníka základnej školy uskutoční dňa 16.4.2020 v čase od 9.00 do 12.00 a popoludní od 16.00 do 18.00 bez osobnej prítomnosti detí vo vestibule ZŠ.

 

Rozhodnutie ministrestva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súvislosti s COVID-19 zo dňa 26.3.2020

 
 

Oznam zo školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí materskej školy, ktorí majú založený trvalý
príkaz na úhradu stravného, aby ho s okamžitou platnosťou zrušili.
Následne vzniknuté preplatky na stravnom budú vrátené na účet stravníkov na konci
školského roka.
Odôvodnenie: Preplatky sú ponechané na účte školskej jedálne na obdobie v prípade, že by sa
prevádzka obnovila. Akonáhle budeme oficiálne vedieť, že sa prevádzka do konca školského
roka neobnoví, preplatky budú ihneď prevedené všetkým stravníkom na ich účet.
 

Žiadame rodičov, aby si pozastavili trvalé príkazy na úhradu školného a stravného v školskej jedálni.