Organizácia počas pohybových a relaxačných cvičení

 

Organizácia počas pohybových a relaxačných cvičení

Pohybové a relaxačné cvičenia detí sa uskutočňujú v triedach (v prípade priaznivého počasia v letných mesiacoch aj vonku na školskom dvore). Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (pred jedlom/zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti).

Pohybové a relaxačné cvičenia sa uskutočňujú vo vhodnom oblečení.

Pravidelným cvičením a pohybovými aktivitami učiteľky zabezpečujú primeranú pohybovú aktivitu a systematické otužovanie sa detí na zvyšovanie odolnosti organizmu v súlade s Národným programom prevencie obezity.