Organizácia tried

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

  1. trieda: 2,5-3 ročné deti / prízemie - Oľga Repová, Bc. Zuzana Kleinová

 

  1. trieda: 3-4 ročné deti    /1. poschodie (nová budova)- Zuzana Hrnčiarová,Danka Spišáková

 

  1. trieda: 4-5 ročné deti  / 1.  poschodie (nová budova)-Eva Šáleková,Lenka Šimončíková 
 
         4. trieda: 5-6 ročné deti  / poschodie  - Janka Lajchová,  Kristína Nestešová