prevádzka materskej školy

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch

        od 6.30                        do 16.00

 

Prevádzku materskej školy možno obmedziť alebo prerušiť. V čase letných prázdnin v základných a stredných školách je prevádzka materskej školy prerušená najmenej tri týždne z hygienických dôvodov. V tomto období vykonáva školníčka upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci čerpajú riadnu dovolenku, náhradné voľno. Prerušenie prevádzky materskej školy v čase letných prázdnin v základných a stredných školách oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ v Drahovciach oznamom dva mesiace vopred.

V čase jesenných, vianočných a jarných prázdnin, bude prevádzka materskej školy synchronizovane prerušená spolu s prevádzkou ZŠ Drahovce podla harmonogramu Školských prázdnin v šk roku 2019/2020 na základe rozhodnutia MŠ SR. V tomto čase si zamestnanci materskej školy budú čerpať riadnu dovolenku, príp. náhradné voľno.

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. Prevádzka materskej školy môže byť prerušená aj na základe rozhodnutia (odporúčania) orgánov verejného zdravotníctva, ako aj v prípade živelnej pohromy, alebo inej situácie, ktorá by mohla ohroziť zdravie detí a zamestnancov.