Zacvičme si

 Pre dieťa je cvičenie radosť. Do cvičenia dáva celú svoju osobnosť, smiech, energiu. Keď je cvičenie pre dieťa nezaujímavé, nudné, zrejme nie je motivované, nie je to preňho hra. Dieťa v predškolskom veku sa v prvom rade potrebuje hrať a všetko učenie prechádza "cez ruky" hry.

Najlepší štart do nového pekného dňa je poriadne sa nadýchnuť a vydýchnuť, vyskúšať niektoré nové cviky a včariť úsmev na tvári zaujímavou pesničkou, rozprávkou. Na záver si oddýchneme a pospomíname na hravé cvičenie, z ktorého sme mali radosť, a tak naberieme novú silu na niečo nové :)

Dôležié je, aby sa dieťa zabavilo, a nie aby ho cvičenie niečim demotivovalo. Cvičenie je nevyhnutné aj pre zdravý telesný vývin dieťaťa. V budúcnosti sa môžu objaviť problémy s chrbticou, pohybovým ústrojenstvom. Pre bližšie info pozrite web: https://www.skoliozaoz.sk/skolioza_pricina.html

Skolióza patrí medzi degeneratívne ochorenia chrbtice. Keď sa neskoro zistí, jej následky môžu znížiť kvalitu života až do jeho konca. Najdôležitejšie je včas zistiť jej prítomnosť a čo najskôr začať s liečbou. Najčastejšie sa objavuje pri nesprávnom držaní tela. Preto je dôležité s deťmi chodiť na pravidelné lekárske prehliadky, kde sa okrem iného kontroluje aj výskyt skoliózy chrbtice. Priebeh skoliózy je postupný a je viditeľný voľným okom pri státí, predklone a pri chôdzi. Ak sa skolióza zachytí neskoro a deformácia chrbtice je veľká, jedno z riešení je až operatívny zákrok. Pri jej včasnom zistení je možné vyhnúť sa operatívnemu zákroku jednoduchým a pravideľným rehabilitačným cvičením, ktoré posilní príslušné svalstvo chrbtice a vznikajúca deformácia chrbtice sa potlačí. Toto cvičenie má však priaznivé účinky aj pri pokročilejšej skolióze a úspešne pomáha pri bolestiach chrbtice, ktoré sú sprievodným znakom zhoršujúceho sa stavu.

 

 

Ak je Vaše dieťa úplne zdravé, nie je nič lepšie. Napriek tomu si však môže stále zlepšovať svoj stav pravidelným cvičením a vyhnúť sa tak v budúcnosti možným problémom pohybového aparátu. Cvičenie pomáha aj pozitívnemu psychickému vývinu dieťaťa.

U najmenších detí začíname s pomenovaním častí tela, pomenovaniami jednotlivých základných úkonov (sadneme si, vystrieme ruku, nohu, ľahneme si na chrbát, na bruško a pod.)

Cvičiť môžeme začať s hudbou (detské piesne, niektoré sú zamerané na cvičenie), hravo.

ĽAH NA CHRBÁTE:

- dvíhanie hlavy na 3 doby

- dvíhanie rúk na 4 doby

- dvíhanie ramien na 4 doby

- ruky do upaženia, ľavá ruka (HK) k pravej a opačne

- dvíhame striedavo pravú a ľavú nohu (DK) a opačne

- nohy (DK-y) skrčiť, vystrieť a položiť

- bicyklovanie

- nohy (DK-y) vystreté a kmitáme

- nohy (DK-y) vystreté a nožničky

- sadanie

- ľavé koleno k pravému lakťu a opačne

ĽAH NA BRUCHU:

- dvíhanie hlavy na 3 doby

- vzpažiť ruky (HK-y) na 3 doby

- svietnik

- plávanie

- zdvíhanie striedavo vystretú ľavú nohu (DK) a pravú ruku (HK) a opačne

- zdvíhame nohy (DK-y) spolu aj s rukami (HK-y)na 2 doby

KĽAK:

- kľak, ruky pokrčíme v lakťoch a striedavo dvíhame raz ľavú a raz pravú ruku (HK) a pozeráme za ňou

- tá istá poloha- upažovať

- mačací chrbát

- koleno k brade, znožiť, spolu

TURECKÝ SED:

- ucho k plecu

- hlavu dopredu a dozadu na 4 doby

- ruky (HK-y) upažené, zohnuté v lakťoch, dlane dolu, stiahnuť lopatky a uvoľniť

- ruky (HK-y) predpažené, zohnuté v lakťoch, dlane hore- jedna ruka do vzpaženia-hmit a späť

- ruky (HK-y) za hlavu- úklony

- ruky (HK-y) za hlavu- rotácia trupu do oboch stán

- nácvik správneho držania tela pri stoji a pri chôdzi