Pedagogickí zamestanci

Zástupkyňa ZŠ s MŠ Drahovce pre materskú školu: Oľga Repová 

 

Pani učiteľky pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

 

1. trieda Lienky:              Bc. Zuzana Kleinová 

                                        Janka Lajchová

   

2. trieda Motýlikovía:      Oľga Repová

                                        Kristína Nestešová

 

3. trieda Mravčekovia:    Danka Spišáková

                                        Zuzana Hrnčiarová 

 

4. trieda Včielky:             Eva Šáleková

                                        Lenka Šimončíková