Pedagogickí zamestanci

Zástupkyňa ZŠ s MŠ Drahovce pre materskú školu: Oľga Repová 

 

Pani učiteľky pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

 

1. trieda Lienky:              Eva Šáleková

                                         Anna Májková (Zastupovanie MD za Lenku Štefankovú)

   

2. trieda Motýlikovía:      Jana Lajchová

                                         Bc. Zuzana Kleinová

 

3. trieda Mravčekovia:    Kristína Nestešová

                                       Oľga Repová

 

4. trieda Včielky:             Danka Spišáková

                                        Zuzana Hrnčiarová