Nepedagogickí zamestatnci


Školníčka MŠ

p. Jana Karabová, 

p. Vladimíra Kleimanová  1/2 úväzku v Mš .....

p. Eva Vdovičíková- práčovňa 

 

Školská jedáleň

Vedúca ŠJ:                 p. Eva Nitková           
 

Hlavná kuchárka:      p. Alena Šústová

 

Pomocná kuchárka:  p. Štefánia Kristeková

Pomocné sily:            p. Jarmila Polačiková 

                                   p. Vladimíra Kleimanová  1/2 úväzku v kuchyni ....