Drahovská včielka

Občianske združenie Drahovská včielka so sídlom ZŠ s MŠ Drahovce je zapísané v registri oprávnených právnických osôb na prijímanie zákonom určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Občianske združenie Drahovská včielka môže teda prijímať 2 % z dane od fyzických aj od právnických osôb.

Pomôžte týmto spôsobom aj vy získať finančné prostriedky pre materskú školu, ktoré bude možné využiť na zefektívnenie predprimárneho vzdelávania a výchovy a na modernizáciu učebných pomôcok.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nájdete v materskej škole alebo so ho môžete stiahnuť tu: 

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať aj v materskej škole (na daňový úrad ich zanesieme hromadne)


                                  Ďakujeme za porozumenie