1. trieda Lienky

P. učiteľky: Bc. Zuzana Kleinová

                       Jana Lajchová 

Meno a priezvisko 

 

1. Samuel Cesnek                

2. Melisa Horúcková             

3. Tomáš Komadel                

4. Richard Kováč                    

 5.Melánia Michalčíková           

 6. Ema Nitková                      

 7. Jakub Oríšek                    

8. Jesica  Roľníková           

9. Slávka Varačková            

10. Martin Brezovský   

11. Jakub Chudý

12. Tobias Krawczyk