Tvorivá dramatika

Krúžok tvorivej dramatiky

 

V školskom roku 2017/2018 zabezpečuje v CVČ Drahovce výučbu lektorka Blanka Kollárová, na krúžok sa môžu prihlásiť deti v CVČ od 5 rokov.