Krúžok informatiky

Krúžok informatiky

 

V školskom roku 2017/2018, sa krúžok informatiky neotvoril pre nedostatok záujemcov.