Keramický krúžok

Keramický krúžok

 

V školskom roku 2017/2018 zabezpečuje výučbu lektorka Mgr. Alžbeta Behanová - krúžok pre časové zanepráznenie lektorky v tomto roku nebude.