Tanečná

Krúžok tanečná 

 

 

V školskom roku 2017/2018 zabezpečuje lektorka 

Patrícia Mikolayová, presný čas tanečnej sa upresní v mesiaci Október