KRÚŽKY

 

 

Krúžová činnosť v CVČ Drahovce je len pre deti od 5 rokov. Prihlážky na krúžky si zákonný zástupcovia môžu vyzdvihnúť u pani Kollárovej v CVČ.