Prehlásenie  - zákonný zástupca prinesie vyplnené  1. krát pri príchode do Mš v Pondelok 1.6.2020

- Vyhlásenie  - prinesie do Mš každý deň vyplnené  a odovzdá ho triednej učiteľke ráno vždy ,ako privedie dieťa do Mš 

 ďakujem , 

 

Legislatívne východiská-COVID 19 a organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ

 

Legislatívne východiská covid 19 - webová stránka Mš (1).docx (22564)

 

Vážení rodičia, v stredu 27.5.2020, sa v budove Mš od 8.00- 12.00 vydávajú Rozhodnutia k zápisu deti na šk. rok 2020 /21.. Prosíme mamičky o dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení v súvislosti s pokynmi ku COVID-19 - bez prítomnosti detí.Ďakujem

 
 

    Vážení rodičia,

  situácia, ktorá nastala v našej krajine priniesla nemálo problémov. Podľa odborníkov je najdôležitejšia disciplína, individuálna ochrana, upevňovanie imunity a psychická odolnosť.

Avšak, skúsme nájsť aj v tomto neutešenom období  “ pozitíva “. Jedno predsa existuje – zdržiavate sa doma so svojimi deťmi a máte možnosť stráviť s nimi viac času ako inokedy.  Venujte im veľa pozornosti, rozprávajte sa s nimi a dodávajte im pocit istoty.

Dovolím si pár doporučení:

  • Pravidelne si s deťmi zacvičte alebo uskutočnite inú pohybovú aktivitu,
  • Zaspievajte si s nimi, zahrajte sa hru, kreslite,
  • Vyhraďte deťom čas pobytu na sociálnych sieťach a presvedčte sa, že to dodržiavajú,
  • Zapojte ich do drobných domácich prác /spoločná jednoduchá fyzická práca /
  • Zaveďte im aspoň na dopoludnie pravidelný režim : vypracovávanie vzdelávacej aktivity / doporučujú pani učiteľky/ so striedaním oddychových činností
  • Doprajte deťom dostatočný spánok
  • Dbajte na dostatočný príjem tekutín, ovocia a zeleniny

Verím, že spoločnými silami všetko zvládneme a svojím disciplinovaným prístupom ochránime svoje zdravie i zdravie ostatných.

                                                PhDr. Miroslava Rojková,  riaditeľka školy

 

Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY NA školský rok 2020/2021

 

Podľa pokynov p.riaditeľky sa zápis detí do 1.ročníka základnej školy uskutoční dňa 16.4.2020 v čase od 9.00 do 12.00 a popoludní od 16.00 do 18.00 bez osobnej prítomnosti detí vo vestibule ZŠ.

 

Žiadame rodičov, aby si pozastavili trvalé príkazy na úhradu školného a stravného v školskej jedálni.

                             

  

2% pre naše deti

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny našich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!!!

Ak by ste nám chceli darovať 2 percentá z daní, prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

 

 

Adresa: Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce

IČO: 42158036

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311000000002941031166 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

                                                                  ĎAKUJEME!!

     
 

 

 Materská škola v Drahovciach je umiestnená v centre obce a je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Drahovce. Obec sa nachádza v malebnom prostredí toku rieky Váh. V blízkosti obce sú krásne rybníky a príroda lužných lesov. Tieto prírodné podmienky ponúkajú rôznorodé a celoročné využitie na pozorovanie, poznávanie, skúmanie, bádanie a experimentovanie.
 
     Materská škola  poskytuje predprimárne vzdelávanie  podľa školského vzdelávacieho programu "Kuk do sveta". Súčasťou materskej školy je aj priestranný areál školského dvora s vhodným zariadením (preliezačky, pieskoviská, hojdačky), ktoré umožňuje všestranné možnosti využitia vo výchove a vzdelávaní. Poskytuje príležitosť na realizáciu pobytov vonku, edukačných a pohybových aktivít.