Pedagogickí zamestanci

Zástupkyňa ZŠ s MŠ Drahovce pre materskú školu: Oľga Repová 

 

Pani učiteľky pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

 

1. trieda Lienky:          Bc. Zuzana Kleinová 

                                      Oľga Repová 

   

2. trieda Motýlikovía:   Danka Spišáková

                                      Zuzana Hrnčiarová

 

3. trieda Mravčekovia:  Eva Šáleková 

                                       Lenka Šimončíková

                                   

4. trieda Včielky:          Janka Lajchová                            

                                      Kristína Nestešová