1. trieda Lienky

P. učiteľky: Bc. Zuzana Kleinová

                       Jana Lajchová 

Meno a priezvisko 

 

1. Samuel Cesnek                

2. Melisa Horúcková             

3. Tomáš Komadel                

4. Richard Kováč                    

 5.Melánia Michalčíková           

 6. Ema Nitková                      

 7. Jakub Oríšek                    

8. Jesica  Roľníková           

9. Slávka Varačková            

10. Martin Brezovský