Tvorivá dramatika

Krúžok tvorivej dramatiky

 

V školskom roku 2016/2017 zabezpečuje v CVČ Drahovce výučbu lektorka Blanka Kollárová, 

každú Stredu, v čase od 15.30hod. do 16.30 hod. 

Na tvorivú dramatiku si rodičia preberajú deti v materskej škole a 

po ukončení krúžku si ich preberú v CVČ.