Krúžok informatiky

Krúžok informatiky

 

V školskom roku 2016/2017, sa krúžok informatiky neotvoril pre nedostatok záujemcov.