Keramický krúžok

Keramický krúžok

 

V školskom roku 2016/2017 zabezpečuje výučbu lektorka Mgr. Alžbeta Behanová, 

každý Pondelok,

v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch CVČ Drahovce.

Na krúžok si rodičia preberajú deti v materskej škole a 

po ukončení krúžku si preberie rodič dieťa

od lektorky v CVČ.