Tanečná

Krúžok tanečná 

 

 

V školskom roku 2016/2017 zabezpečuje lektorka 

Patrícia Mikolayová, každý Utorok,

v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch CVČ Drahovce.

Na krúžok si rodičia preberajú deti v materskej škole a 

po ukončení krúžku si preberie rodič dieťa

od lektorky v CVČ.